Uitslag eerste editie Brabant Academie Wetenschapsprijs

Wetenschapsprijs Brabant Academie 2021/2022

Winnaars Brabant Academie Wetenschapsprijs 21/22

Het Wetenschapsbureau van de Brabant Academie maakt graag zichtbaar(der) welke praktijkrelevante onderzoeken plaatsvinden binnen de Brabant Academie en welke inzichten deze onderzoeken voor de praktijk opleveren. Om deze reden organiseerde het Wetenschapsbureau  voor de eerste keer de Brabant Academie Wetenschapsprijs.

Medewerkers die bij één van de vier organisaties van A59/Brabant Academie werken (GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant of Reinier van Arkel) konden een artikel, essay, boek, scriptie of andere publicatie insturen waarin onderzoeksresultaten aan bod kwamen die relevant zijn voor de GGZ praktijk. Er zijn twee categorieën: wetenschappelijke publicatie en praktijkonderzoek.

In totaal ontving het Wetenschapsbureau 30 inzendingen Door een deskundige beoordelingscommissie is per categorie de top 3 van genomineerden bepaald, waarop vervolgens door Brabant Academie medewerkers en andere geinteresseerden gestemd kon worden via de Brabant Academie website. Er is meer dan 1500 maal gestemd, en dit resulteerde in de volgende uitslag:

WINNAARS IN DE CATEGORIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:

1. Zorgverlening aan moeders met een kind uit seksueel geweld 
    Eline Meuleman en Elise van Ee (Reinier van Arkel)
    Lees de samenvatting. Het volledige onderzoek kun je opvragen bij Eline Meuleman.

    637 stemmen (42%)

2. Herstelproces bij patiënten met een depressie 
    Annelies Weijers (GGZ Oost Brabant) 
    Lees de samenvatting. Je kunt het hele onderzoeksverslag opvragen bij Annelies Weijers.

    462 stemmen (31%)

3. Covid en (mentale) gezondheid zorgprofessionals 
    Anneloes van den Broek en Lars de Vroege (GGz Breburg)
    Lees de samenvatting. Je kunt het hele onderzoeksverslag opvragen bij Lars de Vroege.

    414 stemmen (27%)

WINNAARS IN DE CATEGORIE PRAKTIJKONDERZOEK:

1. Wanneer vertrouwen niet vanzelfsprekend is -
    onderzoek bij een doelgroep met complexe comorbiditeit
    binnen een gesloten klinische setting
    Chantal van Hout (GGZ Oost Brabant) en Laura Centen (de Seizoenen, locatie Bronlaak)
    Lees de samenvatting. Je kunt het onderzoeksverslag opvragen via Chantal van Hout.

    686 stemmen (45 %)

2. Jongeren aan het woord over digitale innovatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
    Carlijn van den Broek (Reinier van Arkel)
    Lees de samenvatting. Je kunt het hele onderzoeksverslag opvragen bij
    Carlijn van den Broek.

    592 stemmen (39%)

3. Herstelbevorderende aspecten respijthuizen 
    Maaike van den Broek (GGz Breburg)
    Lees de samenvatting. Het hele onderzoeksverslag kun je opvragen bij
    Maaike van den Broek.

    235 stemmen (16%)

De winnaars Eline Meuleman en Chantal van Hout en Laura Centen werden op hun werkplek ‘overvallen’ en toegesproken door Helene Andrea (Wetenschapsbureau Brabant Academie), en de portefeuillehouders van de Brabant Academie: Anne-Marie Schram (bestuurder GGZ Oost Brabant) en Els Govers (Bestuurder GGZ Westelijk Noord-Brabant). De winnaars ontvingen een cheque van 500 euro. 

 

Overzicht van de overige inzendingen

Wetenschappelijke publicaties:

Titel onderzoek

Naam

Organisatie

 • Kwaliteit Nederlandse ‘FIS’-clips (opgenomen cliëntsituaties)

Sabine van Thiel

GGZ WNB

 • Neurocognitief functioneren patiënten met conversiestoornis / functionele neurologische stoornis

Lars de Vroege en Iris Koppenol

GGz Breburg

 • Voorspellende waarde lichte verstandelijke beperking en PTSS voor behandelresultaten patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Hedwig Smits en Birgit Seelen

GGZ Oost Brabant

 • Effect lithiumgebruik tijdens zwangerschap op het kind

Lisanne Schrijver

Reinier van Arkel

 • Implementatie en borging van vroegdetectie en interventie in de psychosezorg

Nienke Duijnhouwer

GGZ Oost Brabant

 • Emotieregulatie-strategieën bij jongeren die een intensieve en minder intensieve behandeling volgen

Adrianne Wessel – de Boer

GGZ WNB

 • Gevolgen traumatisch hersenletsel – onderzoek met behulp van de netwerk-benadering

Sophie Rijnen

GGZ Oost Brabant

 • Depressie-‘frailty’ (kwetsbaarheid) subtype bij ouderen

Mattheus Arts

GGZ WNB

 • (aangepaste) schema-therapie bij ouderen

Loes van Donzel

GGZ Breburg

 • Verband tussen angst-depressie en psychotische ervaringen bij adolescenten

Lisette Polhuis

GGZ Breburg

 • Implementatie van een separatie reductie programma en het realiseren van ‘deep change’ bij verpleegkundigen

Patricia Mann-Poll

GGZ Oost Brabant

 • Groepsschematherapie bij een client met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis

Nathan Bachrach

GGZ Oost Brabant

 • COVID en eetstoornissen

Mladena Simeunovic-Ostojic

GGZ Oost Brabant

 • ‘Blended’ behandelen bij cliënten met angst-stoornissen: lukt het therapeuten?

Geke Romijn

GGz Breburg

 • Sociale cognitieve processen bij PTSS (post-traumatische stress stoornis)

Peter Janssen

Reinier van Arkel

 • Maladaptieve Persoonlijkheids- ontwikkeling bij adolescenten

Nagila Koster

Reinier van Arkel

 

Praktijkonderzoek:

Titel onderzoek Naam Organisatie
 • Rol van trauma en waargenomen dreiging bij cliënten met antisociale persoonlijkheidsproblematiek

Remco Hendriks

GGz Breburg

 • Ervaringen verpleegkundigen met werken tijdens COVID-19 pandemie op opname-afdeling voor volwassenen                                                                    

Demi van den Broek

Reinier van Arkel

 • Governance van zelforganiserende teams

Dineke de Jager

Reinier van Arkel

 • Inzetten signalerings-plan ter voorkoming terugval/opname EPA-clienten

Alice Corten-Adams

Reinier van Arkel

 • Opinie/commentaar: Toepassen gezamenlijke besluitvorming in onderzoekstrials (RCTs)

Koen Grootens

Reinier van Arkel

 • Gebruik van biofeedback technologie op een klinische behandelafdeling voor kinderen en jeugdigen

Ruud Jansen

Reinier van Arkel

 • Een vlag te ver? Seksualiteit & Intimiteit, Afstand & Nabijheid

Mischa van Noort

GGz Breburg

 

Contactpersonen Wetenschapsbureau

GGz Breburg

Helene Andrea
(h.andrea@ggzbreburg.nl)

M 06-12214798

GGZ Oost Brabant

Laura van der Leest – Brugel 
(lwpm.vander.leest-brugel@ggzoostbrabant.nl)

M 06-13280817

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Matthijs Hamakers
(m.hamakers@ggzwnb.nl)

M 06- 23083320

Reinier van Arkel

Michelle Hendriks
(michelle.hendriks@reiniervanarkel.nl)

M  06-15025263