Stempagina: Eerste editie Brabant Academie Wetenschapsprijs

Wetenschapsprijs Brabant Academie 2021/2022

Bekijk op deze pagina de genomineerden en breng je stem uit. Je kunt 2 stemmen uitbrengen: eenmaal in de categorie Wetenschappelijk onderzoek en eenmaal in de categorie Praktijkonderzoek.

IN DE CATEGORIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:

1. Herstelproces bij patiënten met een depressie 
    Annelies Weijers (GGZ Oost Brabant) 
    Lees de samenvatting. Je kunt het hele onderzoeksverslag opvragen bij Annelies Weijers.

2. Zorgverlening aan moeders met een kind uit seksueel geweld 
    Eline Meuleman en Elise van Ee (Reinier van Arkel)
    Lees de samenvatting. Het volledige onderzoek kun je opvragen bij Eline Meuleman.

3. Covid en (mentale) gezondheid zorgprofessionals 
    Anneloes van den Broek en Lars de Vroege (GGz Breburg)
    Lees de samenvatting. Je kunt het hele onderzoeksverslag opvragen bij Lars de Vroege.

IN DE CATEGORIE PRAKTIJKONDERZOEK:

1. Herstelbevorderende aspecten respijthuizen 
    Maaike van den Broek (GGz Breburg)
    Lees de samenvatting. Het hele onderzoeksverslag kun je opvragen bij
    Maaike van den Broek.

2. Jongeren aan het woord over digitale innovatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
    Carlijn van den Broek (Reinier van Arkel)
    Lees de samenvatting. Je kunt het hele onderzoeksverslag opvragen bij
    Carlijn van den Broek.

3. Wanneer vertrouwen niet vanzelfsprekend is -
    onderzoek bij een doelgroep met complexe comorbiditeit
    binnen een gesloten klinische setting
    Chantal van Hout (GGZ Oost Brabant)
    Lees de samenvatting. Je kunt het onderzoeksverslag opvragen via Chantal van Hout.

Stemmen

Wie heeft volgens jou recht op de Brabant Academie Wetenschapsprijs 2021/2022? 

Breng je stem uit via dit formulier. (Stemmen kan tót 1 februari 2022)

Prijsuitreiking

Begin 2022 is bekend wie de winnaars zijn. De datum voor de prijsuitreiking volgt. De prijs wordt uitgereikt door een van de bestuurders van de Brabant Academie organisaties. Per categorie ontvangt de winnaar een geldbedrag van 500 euro (en natuurlijk aandacht voor zijn/haar werk). 

Contactpersonen Wetenschapsbureau

GGz Breburg

Helene Andrea
(h.andrea@ggzbreburg.nl)

M 06-12214798

GGZ Oost Brabant

Laura van der Leest – Brugel 
(lwpm.vander.leest-brugel@ggzoostbrabant.nl)

M 06-13280817

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Matthijs Hamakers
(m.hamakers@ggzwnb.nl)

M 06- 23083320

Reinier van Arkel

Michelle Hendriks
(michelle.hendriks@reiniervanarkel.nl)

M  06-15025263