Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

8 november

Sluitingsdatum Brabant Academie Wetenschapsprijs!!

8 november

09 december 2021

Refereerochtend GGZ Westelijk Noord-Brabant

09.00 –  11.30 uur: Hiv en psychische klachten // De associatie van biomarkers en psychiatrische stoornissen met gevaarscriteria bij eengedwongen opname // Herstelgericht kijken naar LVB binnen de GGZ.

Programma 

8 maart 2022

Netwerkbijeenkomst A59/Brabant Academie

Programma volgt

8 maart 2022

22 maart 2022        

Refereerochtend GGZ WNB

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (info volgt)

9 juni 2022

Refereerochtend GGZ WNB

Tranzo (het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University

9 juni 2022

4 oktober 2022

Refereerochtend WNB

Joram van Immerzeel, Margreet van der Wiel, Rebecca Laros (allen PT i.o.) Info volgt.

15 december 2022

Refereerochtend GGZ WNB

Davy Brugman (KP i.o.), Mark Jansen en Fransje Kruse (Verpleegkundig Specialisten). Info volgt.

15 december 2022