Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

19 september. 16.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 15.45 uur. Aanmelden is niet nodig.

Referaat Reinier van Arkel

Gelijktijdige behandeling met lithium en hemodialyse

Spreker: Wytse Kuiper, aios psychiatrie 

Tijdstip: 16.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 15.45 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Locatie: De Kapel (F1.26), Reinier van Arkel, Bethaniestraat 2 in 's-Hertogenbosch

19 september. 16.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 15.45 uur. Aanmelden is niet nodig.

20 september 17.55 – 20.15 uur (online)

Referaat Breburg Academie

- Verplichte zorg thuis door Karin Kleinjan, VIOS 

- Samen beslissen met Active Recovery Triad cliënten door Gina de Visser, VIOS

- Gamen en autisme spectrum stoornis bij jongeren door Judith Heidman, GIOS 

- Ik wil geen therapie! door Danny de Bakker, GIOS 

Tijdstip: 17.55 – 20.15 uur. 
Locatie: online. 
Aanmelden via  https://ggzbreburg.capp12.nl/open-courses 

10 oktober 9.00 – 11.45 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.

Referaatochtend GGZ WNB

- Groepspsychotherapie bij kinderen en jongeren door Karin Van Winckel, GIOS

- Traumaherstelgroep voor jongvolwassenen door Stefan de Korte en Judith van de Blokenhoeve, beide GIOS

- Traumabehandeling in de relatie tot de 'window of tolerance' door Judith van Blokenhoeve, GIOS

Tijdstip: 9.00 – 11.45 uur. Inloop vanaf 8.30 uur. 

Locatie: De Ark (het witte kerkje) op Landgoed Vrederust, Noachpad 1 in Halsteren

Voor het volledige programma en aanmelden,
kijk hier: https://lnkd.in/e__DvPQs

10 oktober 9.00 – 11.45 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.

13 december 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt