Samen hebben we een uitgebreide bibliotheek

Bibliotheek Brabant Academie

De bibliotheken van GGz Breburg, Reinier van Arkel, GGZ Oost Brabant en GGZ Westelijk Noord-Brabant werken samen in de Bibliotheek Brabant Academie. Dankzij deze samenwerking kunnen medewerkers van de vier organisaties bij elkaar informatie opvragen, zowel rechtstreeks als via de digitale catalogus.

De Bibliotheek Brabant Academie is er voor iedereen die bij ons werkt, onderzoek doet, een opleiding volgt of stage loopt. Je vindt op vier locaties een zeer actuele collectie boeken en tijdschriften, die aansluit bij alle disciplines en opleidingen binnen onze organisaties.

 

Judith van Veldhoven (GGZ WNB)

Annemieke Siemons (GGZ Oost Brabant)

Diane Drost (Reinier van Arkel)

Marjon van der Steenhoven (GGz Breburg en GGZ WNB) 

 

Ondersteuning bij onderzoek

De bibliotheek ondersteunt jou als medewerker bij je onderzoek en zoekt mee naar alle benodigde informatie; ook als die niet in de eigen collectie aanwezig is. De bibliotheek geeft daarnaast trainingen in het zoeken naar wetenschappelijke literatuur in diverse medische databanken, zodat je sneller vindt wat je nodig hebt.