We delen onze deskundigheid

Hoogspecialistische GGZ

Binnen A59 is er in 2016 een project Hoogspecialistische GGZ (HSGGZ ) gestart. Het doel van dit project is om de Hoogspecialistische GGZ  met de vier aangesloten instellingen  te ontwikkelen en te verspreiden. Doel is deze kennis bij elkaar te brengen,  mede om hoge maatschappelijke kosten te voorkomen.

Binnen de organisatie A59 zijn momenteel vier werkgroepen bezig met het vormgeven van HSGGZ. 

Wat is Hoogspecialistische GGZ?

Hoogspecialistische GGZ richt zich op groepen cliënten met complexe problematiek met een lage prevalentie (weinig voorkomen) of door het ontwikkelen van innovatieve behandelingen voor doelgroepen met een hoge prevalentie (relatief veel voorkomen). Het gaat om diagnostiek en/of behandeling van complexe problematiek waarbij behandeling in de reguliere gespecialiseerde GGZ niet afdoende is.