Onderzoekslijnen

Wetenschappelijk onderzoek

GGz Breburg

Het WetenschapsHuis GGz Breburg

GGz Breburg vindt innovatie middels toegepast wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Binnen GGz Breburg vinden wetenschappelijk onderzoekers elkaar in het WetenschapsHuis: een netwerk van en voor onderzoekers, opgericht voor het stimuleren, professionaliseren en uitdragen van wetenschap en innovatie binnen de organisatie. Hierbij is het doel dat wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling leidt tot innovatie en verbetering van onze behandelresultaten.

Overzicht onderzoekslijnen

  1. Gecombineerde lichamelijke en psychische klachten

Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) behandelt cliënten vanaf 18 jaar die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Het centrum heeft eind 2014 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting TOPGGz behaald. In 2019 is het keurmerk met vier jaar verlengd.

De huidige onderzoekslijnen zijn 1) Blended e-health interventies voor cliënten met somatisch-symptoomstoornissen (SSRD)/SOLK, 2) Ontwikkeling van consultatiemodellen voor huisartsen en behandelaren van cliënten met SSRD/SOLK, en 3) Innovatieve (groeps)behandelingen voor volwassenen/ouderen met SSRD/SOLK.

Contactpersonen:

Dr. Iman Elfeddali, senior wetenschappelijk onderzoeker, emailadres: i.elfeddali@ggzbreburg.nl

Dr. Arjan Videler, manager behandeling, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en senior onderzoeker, emailadres: a.videler@ggzbreburg.nl

 

  1. Persoonlijkheidsstoornissen & autismespectrumstoornissen


PersonaCura
PersonaCura biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheidsstoornissen en/of autismespectrumstoornissen. Het centrum heeft in 2019 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting TOPGGz behaald.

Onderzoekslijnen zijn 1) Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en 2) Autismespectrumstoornissen bij ouderen

Contactpersonen:

Dr. Arjan Videler, manager behandeling, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en senior onderzoeker, emailadres: a.videler@ggzbreburg.nl

Dr. Machteld Ouwens, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist en senior onderzoeker, emailadres: m.ouwens@ggzbreburg.nl

Overig
Ook elders binnen GGz Breburg wordt onderzoek verricht naar thema’s die onder deze onderzoekslijn geplaatst zijn, waaronder onderzoeken op het gebied van
1. Antisociale persoonlijkheidsstoornis en forensische psychologie (contactpersoon: Dr. Madeleine Rijckmans, m.rijckmans@ggzbreburg.nl) en
2. Behandeluitkomsten en -processen bij MBT (Mentalisation Based Treatment) bij cliënten met borderline persoonlijkheidspathologie (contactpersoon bij MBT deeltijd/ambulant Volwassenen Dr. Helene Andrea, emailadres: h.andrea@ggzbreburg.nl, en contactpersoon bij Centrum Jeugd Dr. Mirjam Kouijzer, emailadres: m.kouijzer@ggzbreburg.nl)  

 

  1. Herstelondersteunende-, Intensieve- en Persoonsgerichte Zorg (HIP)

In deze lijn wordt onderzoek gedaan naar actuele praktijkgerichte thema’s op het gebied van Herstelondersteunende, Intensieve en Persoonsgerichte Zorg (HIP), waarbij aansluiting op de hulpvraag van en regie bij de cliënt en diens netwerk belangrijke uitgangspunten zijn. De thema’s herstelgericht werken, samen beslissen & leren, het samenwerken in de triade, intensieve zorg in zowel de ambulante als de klinische setting, (het voorkomen van) verplichte zorg en het gebruik van gepersonaliseerde informatiebronnen horen bij deze onderzoekslijn.

Samengevat zijn de kernthema’s van deze onderzoekslijn:

  1. Verplichte zorg, eigen regie en veiligheid
  2. De toepassing en evaluatie van de Wet Verplichte GGz.
  3. Herstel, samen beslissen en samenwerken in de triade
  4. Het gebruik van gepersonaliseerde informatiebronnen, zoals vanuit ROM (o.a. I.ROC), bij het herstelgericht werken en samen beslissen.
  5. Samen leren en verbeteren door teams met behulp van data op groepsniveau

Contactpersonen:

Dr. Yolande Voskes, senior onderzoeker GGz Breburg, Zorggroep Impact,

emailadres: y.voskes@ggzbreburg.nl

Dr. Margot Metz, senior onderzoeker & verpleegkundige GGz Breburg, emailadres: m.metz@ggzbreburg.nl