Het Wetenschapsbureau

De onderzoeker aan het woord

‘Er is veel ruimte voor verbetering in de zorg van mensen met DIS. Bij een groep mensen met een hoge lijdensdruk, voor wie de zorg vaak ontoereikend is gebleken, vind ik het belangrijk om te onderzoeken hoe we deze groep het beste kunnen helpen.’

Robin van der LindeRobin van der Linde

Wie ben je en waar werk je? 

Mijn naam is Robin van der Linde, 26 jaar. Ik werk als GZ Psycholoog bij GGZ Oost Brabant, locatie Helmond op de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Ik doe mijn promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. 

Wat onderzoek je? 

Ik doe onderzoek naar de effectiviteit van schematherapie bij mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis*.

Waarom is onderzoek naar dit onderwerp belangrijk?

Bij een groep mensen met een hoge lijdensdruk, voor wie de zorg vaak ontoereikend is gebleken tot nu toe, vind ik het belangrijk om te onderzoeken hoe we deze groep het beste kunnen helpen.

Er is relatief weinig empirisch onderzoek gedaan naar de oorzaken en naar de behandeling van dissociatieve stoornissen. Om deze te verbeteren doen wij, in samenwerking met diverse universiteiten en instellingen in Nederland, onderzoek naar de effectiviteit van behandeling voor DIS nodig. In de huidige studie onderzoeken we de effectiviteit van schematherapie voor DIS. 

Wat levert het op in de praktijk/wat hopen we met dit onderzoek te bereiken?

De behandeling van DIS bestaat onder andere uit schematherapie. De centrale doelen hiervan zijn het verminderen van maladaptieve coping (Maladaptief is gedrag dat slecht is aangepast aan bepaalde omstandigheden zoals in dit geval vermijding), het bevorderen van gezond functioneren (waaronder zelfsturing), het  verminderen van zelf bestraffende gedachten en het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

Het doel van deze studie is om de behandeling van DIS patiënten te verbeteren. We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan de empirische basis voor de toepassing van schematherapie bij mensen met DIS en meer inzicht te krijgen in de werkingsmechanismen. 

Wat drijft jou om dit onderzoek te doen?

De groep patiënten met DIS wordt vaak uitgesloten van grotere (epidemiologische) studies. Dit terwijl er sprake is van een zeer hoge lijdensdruk, lage kwaliteit van leven, hoge mate van zelfbeschadigend gedrag, co-morbiditeit, meervoudige suïcidepogingen en risico’s op vroeg overlijden. De beperkingen in functioneren zijn bovendien 50% hoger dan die van mensen met andere psychiatrische klachten. Daarnaast behoren de behandelingen tot de duurste in de GGZ. 

Ondertussen zijn er nog maar weinig wetenschappelijke studies die aantonen wat, op het gebied van behandeling, wel of juist niet voor deze doelgroep werkt. Het onderzoeksveld van dissociatieve stoornissen is er een waarin veel discussie plaatsvindt. De huidige gangbare behandeling voor dissociatieve stoornissen, de fasegerichte behandeling, heeft diverse nadelen: hoge uitvalpercentages, lange behandelduur van 8 tot 9 jaar, en een beperkt percentage patiënten dat de derde fase afrond en de gewenste integratie bereikt. Er is veel ruimte voor verbetering in de zorg van mensen met DIS. 

Meer informatie

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website www.stbijdis.nl

Op deze website is onder het kopje “publicaties” ook een cliënteninformatie folder te vinden. 

* Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) – eerder meervoudige persoonlijkheidsstoornis genoemd – is een psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer verschillende dissociatieve delen van de persoonlijkheid die herhaaldelijk de controle over het gedrag van de persoon overnemen. (Bron: GGZ Centraal)